shows

Foi o mestre e amigo Demosthenes Carminé filósofo dos mais destacados desta cidade e membro efetivo da Academia Amazonense de Letras.